Privacy en Cookie Statement

Kitty Weijers office&web support neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Kitty Weijers office&web support heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Kitty Weijers office&web support bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Kitty Weijers office&web support

Kitty Weijers office&web support kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Kitty Weijers office&web support bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Kitty Weijers office&web support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Kitty Weijers office&web support gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Kitty Weijers office&web support de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Kitty Weijers office&web support. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Kitty Weijers office&web support en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Kitty Weijers office&web support (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Kitty Weijers office&web support gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Kitty Weijers office&web support kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Kitty Weijers office&web support deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Kitty Weijers office&web support correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Kitty Weijers office&web support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kitty Weijers office&web support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Kitty Weijers office&web support jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Kitty Weijers office&web support de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

ActiveCampaign

Wanneer je een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (online) training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je je altijd weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen.
Ik verwijder maandelijks alle e-mailadressen van contactpersonen die zich uitschrijven helemaal uit ActiveCampaign.

Doorgifte aan derden

“Ik ben bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met mij op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.”

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign.
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

Cookies

Kitty Weijers office&web support maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Kitty Weijers office&web support maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Kitty Weijers office&web support maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen.
 • Kitty Weijers office&web support maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Kitty Weijers office&web support inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Kitty Weijers office&web support de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

[e informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Kitty Weijers office&web support heeft hier geen invloed op. Kitty Weijers office&web support heeft Google geen toestemming gegeven om de via Kitty Weijers office&web support verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Kitty Weijers office&web support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Kitty Weijers office&web support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Kitty Weijers office&web support jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Kitty Weijers office&web support jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kittyweijers.nl. Kitty Weijers office&web support zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Kitty Weijers office&web support neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kitty Weijers office&web support heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Kitty Weijers office&web support of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Kitty Weijers office&web support verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Kitty Weijers office&web support via info@kittyweijers.nl.

Kittyweijers.nl is een website van Kitty Weijers office&web support. Kitty Weijers office&web support is als volgt te bereiken:
Adres: Gedempte Voldersgracht 51, 2011 WC  Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 59771003

Telefoon: 06-50880786

E-mailadres: info@kittyweijers.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kitty Weijers office&web support, verzoekt Kitty Weijers office&web support je om zo snel mogelijk contact met Kitty Weijers office&web support op te nemen via info@kittyweijers.nl. Kitty Weijers office&web support zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Kitty Weijers office&web support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.